Algemene voorwaarden

Deelname activiteiten op eigen risico verklaring

De deelnemer (M/V) verklaart door ondertekening van deze verklaring op eigen risico deel te nemen aan de activiteiten van van Stek Watersport en Fun en op geen enkele wijze de organisatie verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure te zullen aanspannen dan wel een claim te leggen als gevolg van de door hem/haar geleden schade, materiële- en/of persoonlijke letselschade daaronder inbegrepen.

Onder de organisatie wordt verstaan:

  • van Stek Watersport en Fun, directe medewerk(st)ers, instructeurs en assistenten, voor zover zij handelen in naam van en onder verantwoordelijkheid van van Stek Watersport en Fun hetzij op tijdelijke , hetzij op permanente basis.
  • Officiële instanties en andere hier niet met name genoemde personen die aan de organisatie van het evenement verbonden zijn of kunnen worden gebracht.
  1. De deelnemer/deelneemster doet onder eigen verantwoordelijkheid mee aan de activiteiten zoals, wakeboarden, kneeboarden, banaan/tube varen en overige activiteiten zoals deze voorkomen op gebied van watersport.
  2. Beseft dat de risico’s zijn verbonden aan deze watersport activiteiten.
  3. Hij/zij draagt zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/haar veroorzaakte schade’s.
  4. Hij/zij zijn duidelijk door van Stek Watersport en Fun gewezen op instructies, veiligheid en het ten alle tijden opvolgen van de aanwijzingen van de begeleiding.
  5. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan de activiteiten, als deze hij/zij fysiek en psychische klachten heeft.
  6. Onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen is het niet toegestaan deel te nemen aan de watersport activiteiten.

De deelnemer verklaart hierbij deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en geaccepteerd.

Betalingen in Bitcoin mogelijk.

Van Stek Yachting
Spoorstraat 1
1601 GG Enkhuizen

E. info@vanstekyachting.com
T. 06-5362 6048

Kvk: 5542 3647
Btw-nummer: 188133677b01
IBAN: NL67Rabo03173494812

Van Stek Yachting is een onderdeel van John van Stek Beheer B.V.